Sản Phẩm

Tăng phô bình

Mã SP: BL_111
Dãi điện áp nguồn DC : 24V
 Dòng điện nguồn : 1-1.6A
 Công suất hệ thống : 32-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Bình Acqui
 Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô bình

Mã SP: BL_109
Dãi điện áp nguồn DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.5A
Công suất hệ thống : 32-40W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
Sử dụng : Bình Acqui
Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô bình

Mã SP: BL_108

Dãi điện áp nguồn DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.5A
Công suất hệ thống : 18-20W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
Sử dụng : Bình Acqui
Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô điện tử

Mã SP: BL_125
Điện áp nguồn : 220V - 240V
Dãi điện áp AC : 198V - 254V
Tần số nguồn : 50 - 60Hz
Dòng điện nguồn : 0.09-0.12A
Công suất hệ thống : 10W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 3 tất
Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Tăng Phô Điện Tử

Mã SP: BL_112
 Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.09-0.11A
 Công suất hệ thống : 32-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô điện tử

Mã SP: BL_113
 Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.04-0.06A
 Công suất hệ thống : 18-20W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact 3U - 12V

Mã SP: LU_127

 Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 15W - 3U
 Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ

Đèn Led 6T

Mã SP: Led_805
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.4A
Công suất hệ thống : 9W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất Led
Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn Bình 3T

Mã SP: LT_101
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 8-10W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 3 tất
Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ