.

.

Mã SP:

Xuất xứ:

Tình Trạng:

Giá: 0 VNĐ

Next
Previous
Thông tin chi tiết
Sản Phầm Liên Quan

Đèn bình compact 3U - 24V

Mã SP: LU_130
Dãi điện áp nguồn DC : 24V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 15W - 3U
 Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact 3U - 12V

Mã SP: LU_127

 Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 15W - 3U
 Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact 4U - chịu nước

Mã SP: LU_ 129
 Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1.8-2A
 Công suất hệ thống : 45W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 45W - 4U
 Sử dụng : Bình Acqui
 Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 2T8 máng nhựa không rỉ

Mã SP: LT_131
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 6-8W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 2 tất 8
Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 6T máng nhựa không rỉ

Mã SP: LT_128

Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.4A
Công suất hệ thống : 18-20W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 2T8 (Máng mỏng)

Mã SP: LT_114
 Điện áp nguồn : 12V
 Dãi điện áp DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 065-0.9A
 Công suất hệ thống : 6-8W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 2 tất 8
 Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn máng vuông 6 tất

Mã SP: LT_113.1
Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.04-0.06A
 Công suất hệ thống : 18-20W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Đèn máng vuông 1m2

Mã SP: LT_112.1
Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.09-0.11A
 Công suất hệ thống : 36-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Đèn Bàn

Mã SP: LT_105
Điện áp nguồn : 110V - 220V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.03-0.05A
 Công suất hệ thống : 7-9W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact U 9W
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 6T

Mã SP: LT_102

Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.4A
Công suất hệ thống : 18-20W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
Sử dụng : Bình Acqui


 

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 2T8

Mã SP: LT_101A
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 6-8W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 2 tất 8
Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ

Đèn Bình 3T

Mã SP: LT_101
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 8-10W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 3 tất
Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ