Tăng phô bình

Tăng phô bình

Mã SP: BL_111
Dãi điện áp nguồn DC : 24V
 Dòng điện nguồn : 1-1.6A
 Công suất hệ thống : 32-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Bình Acqui
 Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô bình

Mã SP: BL_109
Dãi điện áp nguồn DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.5A
Công suất hệ thống : 32-40W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
Sử dụng : Bình Acqui
Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô bình

Mã SP: BL_108

Dãi điện áp nguồn DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.5A
Công suất hệ thống : 18-20W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
Sử dụng : Bình Acqui
Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô bình

Mã SP: BL_110
 Dãi điện áp nguồn DC : 24V
 Dòng điện nguồn : 0.7-1A
 Công suất hệ thống : 18-20W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
 Sử dụng : Bình Acqui
 Đặc biệt : Không thấm nước
 

Giá: 0 VNĐ

Tăng Phô Dành Cho Xe Ôtô

Mã SP: BL_135
Điện áp nguồn : 24V   
Dãi điện áp DC : 22V - 31V   
Dòng điện nguồn : 0.54A   
Công Suất hệ thống : 13.12W     
Dạng khởi động : Tức thời 
Sử dụng : Bình Accqui
Đặc biệt : Chịu ẩm ướt

Giá: 0 VNĐ