Tăng phô điện tử

Tăng phô điện tử

Mã SP: BL_125
Điện áp nguồn : 220V - 240V
Dãi điện áp AC : 198V - 254V
Tần số nguồn : 50 - 60Hz
Dòng điện nguồn : 0.09-0.12A
Công suất hệ thống : 10W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 3 tất
Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Tăng Phô Điện Tử

Mã SP: BL_112
 Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.09-0.11A
 Công suất hệ thống : 32-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô điện tử

Mã SP: BL_113
 Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.04-0.06A
 Công suất hệ thống : 18-20W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô điện tử

Mã SP: BL_115
 Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.09-0.12A
 Công suất hệ thống : 32-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia
 Đặc biệt : Sử Dụng Ngoài Mưa

Giá: 0 VNĐ

Tăng phô điện tử

Mã SP: BL_116
 Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.04-0.06A
 Công suất hệ thống : 18-20W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia
 Đặc biệt : Sử Dụng Ngoài Mưa

Giá: 0 VNĐ

Tăng Phô Mỏng

Mã SP: BL_133.01
 Điện áp nguồn : 220V - 260V
 Dãi điện áp AC : 140V - 260V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.09 -0.12A
 Công suất hệ thống : 36-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Đèn máng vuông 1m2

Mã SP: LT_112.1
Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.09-0.11A
 Công suất hệ thống : 36-40W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 1m2
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ

Đèn máng vuông 6 tất

Mã SP: LT_113.1
Điện áp nguồn : 220V - 240V
 Dãi điện áp AC : 198V - 254V
 Tần số nguồn : 50 - 60Hz
 Dòng điện nguồn : 0.04-0.06A
 Công suất hệ thống : 18-20W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
 Sử dụng : Điện lưới quốc gia

Giá: 0 VNĐ