Đèn bình

Đèn Bình 3T

Mã SP: LT_101
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 8-10W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 3 tất
Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 2T8

Mã SP: LT_101A
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 6-8W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 2 tất 8
Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 6T

Mã SP: LT_102

Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.4A
Công suất hệ thống : 18-20W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
Sử dụng : Bình Acqui


 

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 2T8 (Máng mỏng)

Mã SP: LT_114
 Điện áp nguồn : 12V
 Dãi điện áp DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 065-0.9A
 Công suất hệ thống : 6-8W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng đèn sử dụng : 2 tất 8
 Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 6T máng nhựa không rỉ

Mã SP: LT_128

Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.4A
Công suất hệ thống : 18-20W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 6 tất
Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình 2T8 máng nhựa không rỉ

Mã SP: LT_131
Điện áp nguồn : 12V
Dãi điện áp DC : 12V
Dòng điện nguồn : 0.7-1A
Công suất hệ thống : 6-8W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng đèn sử dụng : 2 tất 8
Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ