Đèn compact

Đèn bình compact 3U - 12V

Mã SP: LU_127

 Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 15W - 3U
 Sử dụng : Bình Acqui
 

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact 4U - chịu nước

Mã SP: LU_ 129
 Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1.8-2A
 Công suất hệ thống : 45W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 45W - 4U
 Sử dụng : Bình Acqui
 Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact 3U - 24V

Mã SP: LU_130
Dãi điện áp nguồn DC : 24V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact 15W - 3U
 Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact xoắn - 12V

Mã SP: LC_139
Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact Xoắn
 Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact xoắn - chịu nước

Mã SP: LC_140
 Dãi điện áp nguồn DC : 12V
 Dòng điện nguồn : 1.8-2A
 Công suất hệ thống : 45W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact Xoắn
 Sử dụng : Bình Acqui
 Đặc biệt : Không thấm nước

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact xoắn - 24V

Mã SP: LC_141
Dãi điện áp nguồn DC : 24V
 Dòng điện nguồn : 1-1.4A
 Công suất hệ thống : 15W
 Dạng khởi động : Tức thời
 Loại bóng : Compact Xoắn
 Sử dụng : Bình Acqui

Giá: 0 VNĐ

Đèn bình compact xoắn - 12V

Mã SP: LC_143
Dãi điện áp nguồn DC : 12V
Dòng điện nguồn : 1-1.4A
Công suất hệ thống : 30W
Dạng khởi động : Tức thời
Loại bóng : Compact Xoắn
Sử dụng : Bình Acqui


Giá: 0 VNĐ